نباید تلاش کنیم تا فرهنگ دیگری را تغییر دهیم

مقام ارشد نظامی پنتاگون پیش از این در راستای قدرت جنگال ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از نشاندن هواپیمای بدون سرنشین فوق پیشرفته آمریکا نشان داد که توانایی بسیاری در جنگ الکترونیک دارد و در این راستا عبور از سیستمهای راداری و تشخیص گنبد آهنین توسط پهپاد حزبالله حاکی از نفوذپذیر بودن این سیستم دفاعی دارد.

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه «برجام» بود که بلوک اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر موثر در صحنه جهانی پرتاب کرد، ابراز داشت: توافق هستهای بود که به «شکگرا»های اروپا و احزاب ضداروپایی نشان داد که اتحادیه اروپا به یک هویت مستقل و یک سیاست خارجه متناسب با آن نیاز دارد.

با آن که افغانستان تجربه دولتهای نوگرا و مستحکم را دارد؛ اما در نهایت نویسندگان این کتاب هم مانند بسیاری از سیاستمداران غربی، بر این نظرند که غرب برداشت اشتباه از «جامعه قبایلی» افغانستان داشت. با این همه، به باور بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران علم روابط بینالملل، «فرهنگ و مؤلفههای فرهنگی» رکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل میدهد که در بسیاری از مواقع لایههای زیرین سه حوزة دیگر نیز از آن منبعث میگردد.

اگر ما بتوانیم این را بتدریج کم کنیم، این مبلغ گزاف و کلان، صرف چه خواهد شد؟ در همهی شعبههای فرهنگی – چه در موضوع کتاب، چه در کارهای هنری، چه در مؤسسات فرهنگی – جهتگیریها را انقلابی و اسلامی قرار بدهید. یا میخواهیم فلان تعداد کتاب منتشر کنیم؛ محتواهایش چه باشد، چه جوری باشد، با چه قوّتی، با چه استحکامی، با چقدر مایهی علمی و هنری که در آنجا به کار برده میشود؟

البته من یک مجموعهای را به نحو پیشنهاد به دولت ارائه کردم؛ که اگر این چیزها در کار فرهنگ مورد توجه قرار بگیرد، با توجه به نگاهی که ما در زمینهی فرهنگ داریم، اینها اولویت خواهد داشت؛ یعنی اینها تأثیراتش بیشتر خواهد بود. خب، وقتی که اجزاء مجموعه، خودشان آلودهی به فساد نباشند، طبعاً جرأتشان بیشتر است. حسین امیرعبداللهیان در گفتوگو با الجزیره در خصوص روند مذاکرات لغو تحریمها در وین گفت: هنوز در مذاکرات وین شاهد ابتکارات جدید از سوی طرفهای غربی نیستیم به نحوی که به نظر نمیرسد آماده بازگشت سریع به تعهدات خود باشند؛ لذا در این موضوع احساس میکنیم هنوز غربیها تعلل میکنند.

ویژگی های فوق کارایی نظریهی روابط بینالملل اسلامی را در مقایسه با نظریات غربی نمایان میسازد. گفتنی است این مجلس فاقد قدرت تصمیمگیری واقعی است و در عمل وظیفه تأیید تصمیماتی را بر عهده دارد که پیشتر در نهادهای اجرایی دولت و رده های بالای حزب کمونیست نهایی شده است.

این بیماری باعث شد که مسئولان دولت اسرائیل پایگاه نظامی “شزفیم” را تخلیه و 1500 نظامی را به مرخصی بفرستند. مراقب باشید حرکت، اظهارنظر و حرف، انتساب به یک جریان، به یک باند و به یک گروه را پیش نیاورد، که اگر اینطور شود، هوای نفس تقریباً انفکاکناپذیر است.

یعنی همه که میگوئیم، شاید بخش عمدهای از این ظرفیت هنوز بر زمین مانده است. رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مردم قم (۱۴۰۰/۱۰/۱۹) درباره دشمنیها با جمهوری اسلامی فرمودند: «توجّه کنید که یکی از کارهایی که امروز بشدّت در برنامهریزیهای دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عبارت است از حسّاسیّتزدایی نسبت به اصول و بیّنات و مبانی انقلاب.

سفیر فلسطین در ادامه به مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین اشاره کرد و گفت: ایران بعد از انقلاب اسلامی طرحی را علیه صهیونیست ها در پیش گرفت و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران حامی فلسطین است و هدف ما وحدت جهان اسلام و آزاد سازی خاک فلسطین است. از آن جا که وضعیت اقتصاد ایران پس از انقلاب هیچگاه بهدلایلی از قبیل انقلاب، تحمیل جنگ و تحریمها در شرایط عادی نبوده، بنابراین وضعیتی شبیه شکست بازار بر عرصه اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده است.

همین مسئلهی سهمیهبندی بنزین که اشاره کردند، جواب داد. مسئولان کنونی هم باید همین نگاه را داشته باشند و فارغ از آنچه در گذشته رخ داده، نگاهشان این باشد که چطور میشود اوضاع را سروسامان داد. برای فهم اینکه کدام اندیشکدهها بیشترین تاثیرگذاری را بر سیاست دولت ترامپ در قبال ایران داشتهاند، میتوان شاخصهای مختلفی را تعریف کرد و مبنای ارزیابی قرار داد.

تحریم بنزین را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد. در دادگاه رضا ضراب ۳۴ ساله نکات کلیدی علیه مهمت هاکان آتیلا معاون مدیرعامل هالک بانک مطرح شد. شما در ابتدا بحث دامادسالاری را مطرح کردید، به هر حال هر فردی داماد یک نفر میشود، این که میبینید این موضوع با واکنش منفی مواجه میشود به خاطر ریشه اجتماعی دیگری است که بحثهای معیشتی و فرهنگی است که بعضا ضعفهایی وجود داشته و حالا مردم اعتراض خود را اینگونه بیان میکنند وگرنه مردم همه دامادها را که نمیشناسند.

چندی پیش دبیرخانه عمومی پارلمان عراق اسامی نامزدهای پذیرفته شده برای انتخابات ریاست جمهوری عراق را اعلام کره بود. اندیشمندان علوم سیاسی میگویند سیاست خارجی، امتداد سیاست داخلی است؛ گذارهای پذیرفته شده که میان متفکران این حوزه بر سر آن اتفاق نظر نسبی وجود دارد.

البته این – شاید بعداً هم عرض بکنم – به معنای آن نیست که دولت از عملکرد خودش دفاع نکند؛ نه، حتماً بایستی دفاع کند. دولت هند، جاسوس افزار رده نظامی بدنام “پگاسوس” را در قالب بسته تسلیحاتی خریداری شده از اسراییل به پارلمان ارائه کرد و با تایید پارلمان این جاسوس افزار را از پول مالیات دهندگان این کشور از شرکت صهیونیستی گروه ان.اس.او خرید.

بله، اینها را باید دنبال کنید تا انشاءاللَّه تحقق پیدا کند. گلدشتاین، پشت یکى از ستونهاى مسجد مى ایستد و منتظر مى شود تا نمازگزاران سجده کنند. «سعهی صدر و تحمل مخالف»؛ که از جملهی شاخصههایی است که جزوِ پایههای اصولگرایی است. مقتدی صدر یک روز پیش از انتشار این خبر در توییتر از اعضای فراکسیون پارلمانی صدر خواسته بود که اگر کاندیدای حزب دموکرات شرایط ریاست جمهوری را ندارند، به او رأی ندهند.

او دشمن سرسختی است که با بیرحمی با ما بازی میکند». با وجود همه ابهامات موجود، نکته روشن درباره این مکالمه، خوشحالی و حس پیروزی روحانی و تیم او از گفتگو با باراک اوباما بود.

این مشکلات را همه تحمل میکنند برای اینکه به نفت برسند؛ برای اینکه به آب برسند. آنچه که من لازم میدانم به دوستان دولت توصیه کنم، این است که مسئلهی فرهنگ را خیلی جدی بگیرید. مثلاً میخواهیم ده تا فیلم انقلابی بسازیم؛ ده تا فیلمی که حامل ارزشها باشد.

عدمکسب موفقیت ملموس در توافق برجام بهعنوان اصلیترین ایده دولت از طرفی و نیز ناتوانی در مدیریت بحران کرونا از طرف دیگر افکار عمومی را تا حد زیادی نسبت به ایدههای مدیریتی دولت روحانی ناامید کرد. دونالد ترامپ، یک اقتصاد ناسیونالیستی را دنبال میکند و خودش را ناسیونالیست معرفی میکند ولی درعینحال موجب شده تنش بیشتری بین آمریکا و کشورهای دیگر به وجود بیاید.