مهمترین منابع گاز ایران در کدام استان است – ❤️ هاب گرام

میرشاهزاده یکی دیگر از عوامل موفقیت ترکیه نسبت به ایران در موضوع توسعه صنعت گردشگری را تفاوت رویکرد و نگاه اساسی دو کشور به مقوله گردشگری در سطح کلان اقتصادی دانست و یادآور شد: متأسفانه ساختار اصلی اقتصاد ایران در طول ادوار گذشته، همواره با تکیه بر درآمدهای نفتی و فروش نفت طراحی شده است و دیگر مقولهها بالاخص صنعت گردشگری مورد بیتوجهی قرار گرفته است.

اما امسال، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزیر امور خارجه ایران، پیش از این اعلام کرده بودند که اقتصاد و بودجه کشور را به برجام و مذاکرات گره نمیزنند و قرار بود لایحه بودجه با پیشفرض تداوم تحریمها تنظیم شود. محمد حسینی، مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس در گفتگو با تسنیم گفته بود: درآمد دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش نفت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که در سال جاری، دولت پیشبینی کرده بود که سهم نفت از بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۴۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۵۳ هزار میلیارد تومان آن باید از محل صادرات نفت تامین میشد. البته خروج آمریکا از برجام و تحریم های کمر شکن که بی خِرَدان از آن بعنوان کاغذ پاره یاد می کنند و در مجلس بجای تدبیری عالم پسند پرچم ها را به آتش می کشند در ایجاد شرائط بحرانی کشور بی تاثیر نبوده است.

در خصوص نرخ تولید گاز در کشور نیز میتوان افزایشی را در تمامی سالها مشاهده کرد. یافتن و تولید رنگهای مکمل طیفها. تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۱۸، ۳/۶ درصد رشد کرد و در همین سال رشد عواید صنعت گردشگری ۴/۴ درصد بود؛ ۲۲ درصد بالاتر از میانگین. ولی در دوران دولت نهم و دهم قیمت فروش نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسید و دولت یازدهم فروش نفت را با قیمت حدود ۱۲۰ دلار تحویل گرفت (اما) با عدم تحرک و عدم تلاش و خنثی بودن کامل الآن(سال ۹۳) به حدود پنجاه دلار رسیده است.

خدا نکند جایی مثلا یک خدمتی از دوران پهلوی را مثال بزنی، می شوی دشمن و اجنبی و وطن فروش، شاه سلطان حسین و فتحعلی شاه با آن کارنامه مشعشع حکومت داری در نگاهِ حاکمیتِ امروز شرف دارن به امثال رضا شاه! این روزها همگی رئیس جمهور را بابت این فروپاشی اجتماعی و اقتصادی مقصر می دانیم که البته بدون شک او مقصر است نه فقط برای اینکه ناتوان است که هست، بلکه چون با مردم صادق نیست.

زنگنه، وزیر وقت نفت در صحن مجلس و برای دفاع از پیشبینی فروش روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه نفت گفته بود که در صورت رفع تحریمها قادر به فروش این میزان نفت هستیم.

بنا بر گفته قادری، درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. جهت تحقق 664 هزار میلیارد تومان درآمدها پایه­های مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد مشوق­های متنوع اقدام به وصول معوقات مالیاتی و با وضع جرائم بازدارنده از فرار و اجتناب مالیاتی جلوگیری گردد. مگر دولت نهم و دهم با 800 میلیارد دلار درآمد نفتی گلی به سر مردم زد که این یکی که بر کشوری تماما ورشکسته ریاست می کند بتواند؟

نسبت کل ذخایر به کل تقاضا یکی از شاخصهای مهمی است که در الگوی طراحی شده گنجانده شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای مورد مطالعه در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاه مدت اثری نداشته است.

میدانیم که هسته از پروتون (با بار مثبت) و نوترون (بدون بار الکتریکی) تشکیل شده است. کی قرار است این کشور با این همه پتانسیل که در درون خود دارد روی آرامش را ببیند؟ از آنجاییکه در برنامههای توسعه بر گسترش پروانههای اکتشاف و ظرفیتهای بهرهبرداری از ذخایر کشف نشده گازی کشور تأکید شده است، پیشنوشته اول به سیاست افزایش نرخ اکتشاف اختصاص یافته است. این قرارداد، برای ادامه تولید نفت ونزوئلا، نقش حیاتی دارد زیرا این کشور برای حملونقل و صادرات نفت خود به رقیقکنندههایی نظیر میعانات گازی نیاز دارد.

اگر درآمد ارزی سال کل کشور در ۶۵٫۵ درصد ضرب شود، ۱۷ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار سهم دولت خواهد بود. اما به علت تشدید تحریم ها دوباره از سال ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته و به ۲۹،۰۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۹ به ۱۳۸۳.۳ میلیون دلار کاهش یافت. مهر سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که درآمد نفتی شش ماهه سال ۹۹ دولت ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

یادمان هست که در دوران سازندگی قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار رسید و در دوره اصلاحات هم زیر ۳۰ دلار بود.

به جرات می توان گفت رئیس جمهور تقریبا به هیچ یک از قول های داده شده در دوران انتخابات نتوانسته است عمل کند. 25- سامتی،مرتضی و همکاران(1390) ،تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرقی آسیا،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،سال اول،شماره4،223-183. شاه آبادی، ا.، رهنما، ح.، امیدی، و.، 1397. تاثیر متقابل درآمد نفتی با شاخص نهادی حکمرانی بر تشکیل سرمایه فیزیکی.

شاه آبادی، ا.، و رهنما، ح.، و امیدی، و. به گزارش تجارتنیوز، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از سهم فروش نقت در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. ارزش پول ملی که 2500 برابر در این چهل سال کاهش یافته است کجا تولید و صادرات ما را متحول کرد؟ در حقيقت، گسترش و استفاده بهينه از سرمايه گذاري، يکي از رموز موفقيت اين کشورها تلقي مي گردد؛ شکي نيست که نمي توان بدون سرمايه گذاري، انتظار رشد توليد در سطح کلان را داشت.

نگاهي به تجربه کشورهاي موفق در راه توسعه، نشان مي دهد که انباشت سرمايه و سرمايه گذاري يکي از ارکان اصلي پيشرفت هاي اقتصادي آنها بوده است. در اين نوشتار، نگارنده بر آن است تا باتوجه به اهميت شناسايي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه اي همچون ايران، به بررسي تاثير درآمدهاي نفتي، بر تامين منابع مالي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي اين کشور بپردازد.

هدف از اين تحقيق، بررسي و تجزيه و تحليل اثرات نامتقارن شوک هاي قيمت نفت بر روي رشد اقتصادي مي باشد. یک شوک مثبت نفتی می­تواند بر عرضه کل اقتصاد اثرات مثبت و منفی داشته باشد.

2005)، اثرات شوک­های قیمتی نفت را در کشور فیلیپین طی سال­های 2003- 1981 بررسی نمودند. طبق آمار پس از اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی در سال جاری، میانگین قیمت گاز در داخل کشور دو برابر شده است، در نتیجه درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز در سال آینده نسبت به سال جاری دو برابر خواهد شد(۱۰۰ درصد افزایش)؛ اما طبق بندهای مصارف تبصره ۱۴، سهم شرکت ملی گاز به جای ۱۰۰ درصد افزایش، تنها ۲۰ درصد افزایش داشته و به رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و مابقی درآمدها به سایر بخشها تخصیص داده شده است، البته سازمان هدفمندی همین بودجه شرکت گاز ذیل تبصره ۱۴ را نیز پرداخت نمیکند یا با تاخیر زیاد پرداخت میشود.

کدام دولت را حداقل در این دو دهه اخیر سراغ داریم که به مردم بجای سختی و مصیبت آرامش داده باشد؟ به هر حال، نتايج حاصل شده، مشخص مي کنند که درآمدهاي نفتي، تاثير قابل توجهي بر سرمايه گذاري در دو بخش صنعت و خدمات- که نزديک به 70 درصد توليد ملي کشور را تشکيل مي دهد- داشته است. پس هر آدم بینایی به سادگی میفهمد که ایران ظرفیت پاسخ به تمام اهداف سفر را دارد.

در این بازار، خریداران قیمت هر کدام از محصولات را با کیفیت هرکدام از این کالاها مقایسه میکنند. با اینکه، هدف سیاست منع مصرف مواد مخدر، کاهش دادن میزان استعمال آن است، سیاست منع مصرف، تاثیر مستقیم بیشتری بر فروشندگان مواد مخدر خواهد داشت و نه خریداران آن. نکته قابل توجه در این خصوص، شدت گرفتن استخراج از ذخایر طی سالهای 1400 به بعد است که این موضوع بیانگر افزایش تقاضا برای گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی مطابق پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی است.

اقتصادمان که به فنا رفته است، در دنیا که محور شرارت شده ایم، آنقدر غرب را کوبیدیم که از حول تنها ماندن در دامان شرق سودجو و مکار خانه گزیدیم. این وسط البته عده ای از این بی کفایتیِ بارز در ساختارِ حکمرانیِ کشور و از این بی نظمی و آشوب سیستمی خوب سوء استفاده کرده اند و سفره هایشان را رنگین و صندوق های بیت المال را خالی کرده اند.

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی اعلام کرده که ایران رقابتپذیرترین کشور جهان در گردشگری از نظر قیمت است. نخستین ریشه در منابع و مصارفی است که دولت آن را درست نبیند، در واقع مصارف را بدون وجود داشتن منابعی بالا ببرد و مجبور به استقراض شود که ما این را در بودجه ۱۴۰۱ خط قرمز خود دانسته ایم یعنی خلق پول و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ما شده است.