قدردانی وزیر بهداشت از مدافعان سلامت و دل نگرانی از گرفتاری مجدد به گرداب بیماری

زمینه و هدف: بیمارستانها از مهمترین مراکز در مواجهه با اپیدمیها هستند و آمادگی مناسب این مراکز تضمین کننده پاسخگویی سریع و مدیریت اپیدمی است. ابراهیم قادری افزود: آمار مبتلایان به اومیکرون رو به افزایش است و در مرحله اپیدمی تصاعدی قرار گرفتهایم و اکنون در یک پنجم ابتدایی این مرحله هستیم؛ یعنی تعداد بیماران در چند هفته آینده به تدریج افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، واکسیناسیون گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال از پنجم بهمن در سراسر کشور آغاز شده و مقرر بود به صورت پلکانی سنین ۵ تا ۹ سال نیز جهت واکسیناسیون فراخوان شوند. ظرفیت کل رشته های علوم پزشکی در سال گذشته، ۲۷ هزار و ۵۴۴ نفر بوده است که از این میان ۲۲ هزار و ۷۸۲ نفر ظرفیت دوره های روزانه علوم پزشکی و ۳ هزار و ۴۷۶ نفر ظرفیت دوره های شهریه پرداز علوم پزشکی است. وی گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد، عدم دسترسی عادلانه به پزشکان خصوصاً پزشکان متخصص در کشور است، طی چندسال گذشته، معضلی بهنام صندلیهای خالی در رشتههای تخصصی و فوقتخصصی وجود داشته است و در زمان حاضر برنامههایی داریم که با هدف بومیگزینی، هم کمبود مناطق محروم از حیث کمبود پزشک متخصص جبران میشود و هم اینکه مشکل صندلیهای خالی بهنحو مطلوب رفع میشود.

  • همایشها و سمینارها
  • شهرخبر – مبتلایان به اُمیکرون تا چند روز ناقل هستند
  • منطقه جغرافیایی
  • معاونت فرهنگی و دانشجویی
  • روپوش آستین بلند و ماسک جراحی بپوشید
  • شهرخبر – نحوه درمان کودکان مبتلا به اُمیکرون در منزل

برخی دیگر با قبول کمبود پزشک در کشور، با افزایش ظرفیت مخالف هستند و اعتقاد دارند که افزایش دوبرابری باعث آسیب به آموزش پزشکی خواهد شد. همچنین بنا بر اعلام وزارت بهداشت ۱۵۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۶۷ شهرستان در وضعیت زرد و تنها ۸ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. براساس آخرین رنگبندی که با توجه به میزان بستریها در کشور اعلام میشود، درحال حاضر ۱۲۰شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. دکتر یوسف داودی نماینده مردم سراب در مجلس به عنوان نفر اول امضا کننده این طرح در جمع مدیران دانشگاه آزاد سراب گفته بود که این طرح با توجه به نیازسنجی شورای عالی انقلاب فرهنگی و پایین بودن میزان دانشجویان رشتههای علوم پزشکی ارائه شده است.

البته افزایش دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد اما زمانیکه بحثهای دقیق تری درباره تعداد و درصد افزایش مطرح شد؛ جمع بندی رییس جمهور و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بدین گونه شد که این موضوع به منظور بحث و بررسی دقیقتر به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برگردد. رییس سازمان سنجش و آموزش کشور عنوان کرد: این افزایش ۲۰ درصدی، بزرگترین تغییری است که در جهت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی ایجاد شده است که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار داریم امسال هزار و ۶۰۰ نفر نسبت به سال گذشته در رشته پزشکی بیشتر پذیرفته شوند. با پر شدن بیمارستانها، احتمالا مشکل کمبود تجهیزات در کشورهای مختلف رخ میدهد، در گذشته چنین اتفاقی در برخی کشورها مانند هند رخ داده است، بنابراین افراد بیشتری قربانی میشوند.

نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاضر ضروری است تا بیمارستانها در برنامهریزیهای آتی برای موجهای بعدی کرونا و سایر اپیدمیها، اولویت بیشتری برای این حوزهها قائل شوند و نسبت به تجهیز و تدوین دستورالعملهایی در زمینه ارتباطات در شرایط اضطراری اقدام نمایند. در بررسی هر عنصر کلیدی نتایج نشان داد که در مجموع در سه بیمارستان، کمترین درصد (58 درصد) رعایت مربوط به ارتباطات و تداوم خدمات سلامت ضروری و مراقبت از بیمار است. ازنوع مقطعی( می باشد که به منظور ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان در حوادث و بلایا بر اساس برنامه ملی با استفاده از چک لیست استاندارد سازمان جهانی بهداشت درسال 1393 انجام شد.ابزار گرد آوری داده ها فرم اطلاعات مشخصات عمومی بیمارستان ها و چک لیست استاندارد سازمان جهانی بهداشت با 9 مؤلفه و 91سؤال بود.که با روش مصاحبه و مشاهده مستقیم اسناد و مدارک و تکمیل چک لیست توسط محقق انجام گرفت.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار نسخه 22 SPSS انجام شد یافته ها : یافته های به دست آمده حاکی از آن است که از 12 بیمارستان مورد مطالعه 10 بیمارستان دولتی و 2 بیمارستان غیر دولتی بودند، میانگین آمادگی بیمارستان ها در مؤلفه های فرماندهی و کنترل، ارتباطات، ایمنی و امنیت، تریاژ، افزایش ظرفیت، استمرار خدمات حیاتی، نیروی انسانی، مدیریت پشتیبانی و تدارکات، بازیابی بعد از بلایا ارزیابی گردید، در مجموع نیز میانگین کل بیمارستان های مورد مطالعه درحوادث و بلایا بر اساس برنامه ملی 50/47 درصد یعنی متوسط بود، مؤلفه فرماندهی و کنترل با میانگین57/64 درصد بیشترین و مؤلفه بازیابی بعد از بلایا با کمترین میانگین43/98 درصد ارزیابی گردید.

در خصوص تداوم خدمات به بیماران نیز برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی متخصص و تامین تجهیزات تشخیصی و درمانی مربوطه و احداث بیمارستان های بحران در استان یزد پیشنهاد می گردد. همچنین دکتر ابن حسینی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در خصوص سامانه اطلاعات سلامت بیمارستان ولایت بیان کرد: تفاوت طراحی سامانه سپید در بیمارستان ولایت با طراحیهای دیگر این است که نظر کاربر نهایی کاملا در آن لحاظ میشود. کامیار در خصوص تعرفهها و بیمههای طرف قرارداد این بیمارستان عنوان کرد: به غیر از قسمت گردشگری سلامت، بقیه قسمتهای بیمارستان با تعرفههای دولتی و بیمههای پایه نیازهای بیماران را برآورده خواهد کرد. از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد میخواهم که در این زمینه ما را پشتیبانی کنند زیرا با راهاندازی کلینیکهای مراقبت در منزل که با تعرفههای دولتی بیماران را درمان و مراقبت میکند سبب کاهش هزینههای درمان برای بیمار میشود.

با توجه به یافته های حاصل از تحلیل داده ها نتیجه گیری می شود که بیمارستان های دولتی استان ایلام از نظر بعد آمادگی نگرشی و دانشی فاقد آمادگی کافی در مقابل بحران ها هستند. قم نیوز: رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: زمان خوبی برای برنامه ریزی و آمادگی زیرساخت، افزایش ظرفیت تختها و مدیریت منابع جهت مقابله با پیک ششم است.

در هر بیمارستان باید یک برنامه آمادگی برای حوادث و بلایا وجود داشته باشد. 23 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه 63 درصد و 5 بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی 75 درصد میزان آمادگی را دارا بودند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد بعد از پیک سوم کرونا در اپیدمی کووید-19 انجام گرفت.