سیاست خارجی آمریکا در پرتو راهبرد محور آسیایی دولت اوباما

اما وقتی نوعی اجماع میان ارکان قدرت در ایران شکل گرفت، دیدیم همان جریان معروف به دلواپس هم نتوانست با همه مساعی و تلاشش به مانعی جدی تبدیل شود. احمدی نژاد وضعیت اقتصادی حاضر ایران را فاجعه بار توصیف کرده و مسبب این وضعیت را توافق اتمی دانسته است که به گمان او از چارچوب حقوقی روشنی بهره مند نبوده و در نتیجۀ این امر جمهوری اسلامی ایران، به گفتۀ احمدی نژاد، حتی نتوانست از تنها ثمرۀ این توافق یعنی لغو و تعلیق تحریم ها بهره مند شود.

در سیاست داخلی هم وقتی مقام معظم رهبری اعلام میکنند: «گاهی برخی افراد و جوانهایی که ممکن است صالح و مؤمن هم باشند، به دلیل مخالفت با یک فرد یا یک جلسه سخنرانی، هیاهو و جنجال بهراه میاندازند و آن مجلس را بر هم میزنند؛ در حالیکه من از قدیم با این کارها که هیچ فایدهای نیز ندارد، موافق نبوده و نیستم؛ و معتقدم فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است».

به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، حقوق و دستمزد ۵۶۷ کارمند کاخ سفید برای مالیات دهندگان آمریکایی ۴۹.۶ میلیون دلار هزینه در بردارد. خوشبختانه میتوان ادعا کرد، اکثریت قاطع اصلاحطلبان امروز با لهجه اعتدال سخن میگویند؛ و از آن مهمتر بخشی از اصولگرایان هستند که آنها نیز خوانش اعتدالی را برای مدیریت کشور برگزیدهاند؛ در برابر کسانی که همچنان خوانش غیراعتدالی را دارند؛ بنابراین میتوان به چشمانداز روشن و مثبتی از تعامل مجلس دهم با دولت تدبیر و امید و همچنین طرحهای منطقی، لازم و ضروری در عرصه قانونگذاری کشور در مجلس دهم امید داشت.

همچنین ادعا شده بود که مسکو از بحران مهاجران در مرزهای بلاروس برای انحرف افکار عمومی از تدارک نظامی برای حمله به اوکراین استفاده می کند. او برای بمباران مواضع بشار اسد بی­میلی نشان داد چون مایل نبود در باتلاق جنگ داخلی سوریه فرو افتد. پیشبینی هم میشد عدهای بدون درنظرگرفتن مقتضیات زمان و عدهای هم تحتتأثیر جناحگرایی در عرصه انتخاب ریاست مجلس بهگونهای عمل کنند که مسائل اصلی فراموش شود و مسائل جناحی عمده شود.

آیا مجلس دهم برای اصلاحطلبان، فرصتی برای نشاندادن ظرفیتها خواهد بود؟ این راهنمای عمل همه است و برای کسانی که میخواهند در این کشور عمل سیاسی انجام دهند، باید نقشه راه باشد.

یا در ماجرای حمله به علی مطهری، در سال ٩٣، قوه قضائیه وارد شد و افراد مرتکب حمله، بازداشت و محاکمه شدند. به نظر میرسد ازآنجاکه به قول اهالی فلسفه، علت محدثه، علت مبقیه هم هست، همان ضرورتها در سه سال گذشته باعث شد این همگرایی نانوشته ادامه پیدا کند و در انتخابات مجلس دهم به شکل عینی و ملموس خود را نشان دهد.

چند هفته بعد، هادسن از رضا پهلوی برای سخنرانی در این اندیشکده دعوت کرد. خبرگزاری فارس: «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز (جمعه) مجدداً قرارداد بین شبهنظامیان کُرد سوریه با آمریکا برای فروش نفت این کشور را محکوم کرد.

آمریکا سعی دارد تا برای گسترش قدرت امپراتوری غیر رسمی خود هر اقدامی را به کار گیرد و در این راه، از تلفات زیاد سربازان آمریکایی و فدا شدن زندگی بی شماری از افراد مناطق مورد نظر و یا حتی هدر رفتن تریلیونها دلار هزینه هیچ ابایی ندارد. اوباما، طبق وعده خود نیروهای ویژه ای را بدون اجازه­ی دولت پاکستان برای کشتن بن لادن در حالی فرستاد که معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع از خطر بالای عملیات بیم داشتند.

بهترین حالت ممکن اين است که همه جریاناتی که در چهار دهه گذشته به نظام سیاسی وفاداری داشتهاند، در عرصه فعال بمانند. بنابراین ضمن احترام به دیدگاههای مجموعههای مختلف، بهتر است بپذیریم تنها پروژهای که طی سنوات اخیر توانست کشور را از جنگ دور كند و ایران را در برابر دیدگان کشورهای دیگر، صلحخواه و صلحطلب نشان دهد و در عرصه سیاسی کشور تصمیمات عقلایی را حاکم کند، روش اعتدال است.

گفته میشد عدهای در این کشور قرار نیست اجازه دهند ایرانهراسی از بین برود و چرخ سیاست خارجی در مسیر عقلانیت هرچه بیشتر بچرخد. از سیاست خارجی دولت باراک اوباما انتقادات زیادی شده و دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است. دلیل آن هم ضرورتهای عرصه سیاسی کشور، ازجمله نزدیکی دیدگاههای فکری-سیاسی از سوی این سه جریان و همچنین ردصلاحیتهای گسترده بود که این نزدیکی را زودتر از همیشه عملیاتی کرد و شکل داد.

در روزهای اول عدهای این را شدنی نمیدانستند. اجماع در ارکان قدرت، پیرامون هر موضوعی شکل بگیرد، مؤثر است. رسانهها، ارکان نظام و بخش قابلتوجهی از قوهمقننه، از برجام حمایت کردند. در قضیه برجام صد رأی مخالف در مجلس به کلیات داده شد؛ اما ١٣٠ رأی مثبت هم داشت. اکنون که برجام اماده احیاست و نتایج آن عاید کشور و مردم خواهد شد، لازم است دولت جدید بهگونهای خردمندانه از آن پاسداری کند؛ همانطور که آقای رئیسی در مناظرهها و نشست مطبوعاتی خود به آن اشاره کرده است.

آنان گذشت، ایثار و زدودن خاطرات منفی از رقابتهای پیشین را که اغلب عبور از خط قرمزهایی هم در گذشته بود، تا اینجا به خوبی حفظ کرده و چشمانداز مثبتی را هم ارائه میدهند. چین در سال گذشته، ۳۵۰ تا ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز از ایران خریداری کرده که معادل انتقال ۱۰ میلیارد دلار به ایران میشود که این در تناقض با تحریمهای فعلی است».

المشهدانی به صورت رسمی اعلام کرد اطار با 88 نماینده، بزرگترین فراکسیون را تشکیل داده است؛ اما نمایندگان صدری در پارلمان اعتراض کرده و میپرسیدند: «چرا وقتی هنوز نامه رسمی ما رو دریافت نکردی، مصداق نهایی بزرگترین فراکسیونو مشخص میکنی؟

شاید تا همین یک سال پیش تصور اینکه بخشی از حامیان علی لاریجانی و حتی خود او در انتخابات مجلس از سوی اصلاحطلبان حمایت شوند یا آنها به این میزان به تفکر اعتدال و اصلاحات نزدیک شوند، کمی دور از ذهن به نظر میرسید و اگر کسی چنین پیشبینیای داشت، قطعا با مقاومت روبهرو میشد؛ اما در عمل مشاهده شد که این اتفاق افتاد.

البته توجه به نکته دیگر نیز می تواند به راهبری ذهن به چیستی واقعیت کمک کند و آن اینکه توانایی، عامل دیگری است که جزو دغدغه های دولت اوباما محسوب می شود. وقتی که این موجود زنده به فضا فرستاده شد و سالم برگشت، آنقدر این قضیه برای دانشمندان دنیا و ناظران بین المللی تعجبآور بود که اول انکار کردند؛ ولی بعد که دیدند چارهای نیست و حقایق و نشانههای درستی و واقعیت را مشاهده کردند، مجبور شدند که قبول کنند.

واقعیت این است که رقابت آقایان لاریجانی و عارف، رقابت درونگفتمانی حول محور اعتدال بود و هر دو شخصیت نشان داده بودند در این عرصه به خوبی عمل کرده و میتوانند و شایستگی این را دارند که ریاست مجلس را عهدهدار شوند؛ اما به راهکارهای دیگر به دلایل مختلف توجه نشد و راهکار رقابت توأم با رفاقت در پیش گرفته شد و مصداق رأی اکثریت، آقای لاریجانی بود.

بههرحال مسئله سیاست خارجی و اقتصاد، وضعیت باثباتتری پیدا کرده است. می رود. وابستگی اقتصادی کشورها به یکدیگر از اصول حاکم و مبنای سیاست خارجی کشورهاست. تعمیمدادن مسئله به موضوع سیاست داخلی، خوشبینی نیست؟ از این تاریخ فکر سیاست موازنه منفی بتدریج گسترش یافت بدین صورت که ابتدا در 11 آذر 1323 قانون منع واگذاری امتیاز به تصویب رسید و به دنبال آن مجلس پانزدهم موافقت نامه قوام ساد چیکف درباره نفت شمال را رد کرد پس از آن قرارداد الحاقی گس گل شایان رد شد و در 29 اسفند 1229 نفت ملی شد .

در صورتی که مجلس سنا و مجلس نمایندگان تا تاریخ ۸ دسامبر درباره بودجه دولت آمریکا توافق نکنند، ادارات دولتی این کشور تعطیل میشود. مثلا چهرههای شاخص و توانمند آنها برای برانگیختهنشدن حساسیتها، اساسا نامزد انتخابات مجلس نشدند یا عضویت در شورای مرکزی احزاب تازه تأسیس اصلاحطلب را کنار گذاشتند تا بهانه به دست رقیب داده نشود.

نه؛ به نظر میرسد آن ماجرا میتواند الگوی خوبی باشد برای حل و فصل بسیاری مسائل دیگر. چرا توجه آنان به اهمیت شفافیت در فعالیت سیاسی و تأثیر آن بر سرنوشت دولت روحانی، در بین برخی چهرههای احزابی مانند اعتدال و توسعه کم شده است؟