درخواستهای کشورهای غربی حدی ندارد

بله، حدود دو هفته پیش با آقای جهانگیری جلسه داشتند و با اعضای کابینه نیز هر هفته به صورت انفرادی و گروهی دیدار دارند. صلاح الزواوی سفیر فلسطین در تهران امروز (پنجشنبه) در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد. وزیر امور خارجه آمریکا افزود به نظر من مقامات و دولت قزاقستان قطعاً توانایی مدیریت مناسب اعتراضات را داشتند.

وزیر امور خارجه در ادامه نگاه ویژه به قاره آسیا را اولویت دیگر سیاست خارجی کشور دانست و گفت: قاره آسیا در قرن بیست و یکم از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است و وجود قدرتهای نوظهور اقتصادی، فرصتهای جدیدی را برای آسیا و جهان پدید آورده است. دو ابرقدرت ایالات متحده و اتحاد شوروی از مؤلفههای گفتهشده برخوردار بودند و توانستند بر شکلگیری تحولات بینالمللی در حدود نیم قرن تأثیرگذار باشند.

روسیه بهدنبال استراتژی مهم امنیت ملی آمریکا در چرخش به شرق در جستوجوی پر کردن جایگاه ایالات متحده در منطقه خاورمیانه است بهویژه بعد از خروج واشنگتن از افغانستان و عراق و عدم مداخله جدی در سوریه و کاهش تعهدات خود به متحدان عربی – عبری و تخلیه تعدادی از پایگاههای نظامی خویش در کشورهای دوست، دولت روسیه بیش از پیش بهدنبال احیای وجهه هژمونیک خود در این خطه است، مسکو به خوبی میداند از نقطهنظر اقتصادی توانی برای نفوذ در منطقه ندارد و از این حیث با تقسیم کار با متحد استراتژیک خود چین درصدد است از نظر نظامی و امنیتی نقش اول را به خود اختصاص دهد و امور تجاری، اقتصادی و فناوری را به پکن واگذارد در امتداد پیادهسازی این هدف بزرگ روسها به خوبی میدانند ادامه بحران هستهای ایران بزرگترین مانع خروج کامل آمریکا از منطقه است بنابراین با حمایت از برجام میتوانند در خالی شدن بخشی از کشورهای منطقه از سیطره هژمونیک و نظامی ایالات متحده تسهیلگر باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر فواد ایزدی درباره بیانیه اخیر سران سه کشور اروپایی و آمریکا در خصوص مذاکرات با ایران، توانمندیهای ایران در غرب آسیا را یکی از موضوعات اصلی زیادهخواهی کشورهای غربی در قبال ایران عنوان کرد. در ادامه دکترین سیاست خارجی اوباما بررسی و عنوان میشود که چرا بیشتر این تصمیمات با مفاهیم واقعگرایی ارتباط تنگاتنگی دارند.

به هر حال ایشان به عنوان رئیس دولت از این موضوع مطلع شدند اما من نخواستم از اعتبار خود برای من خرج کنند. محمود احمدی نژاد که دولت را با رشد ۶.۳ درصد، تورم ۱۰.۴ درصد و بیکاری ۱۱.۵ درصدی در سال ۱۳۸۴ از رئیس دولت اصلاحات تحویل گرفت، با رشد ۳.۹- درصد، تورم ۳۵.۹ درصد و بیکاری ۱۰.۶ درصدی در حالی که اجماع سنگینی علیه پرونده هستهای ایران شکل گرفته بود و ایران زیر بار شدیدترین تحریمها و در فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد بود، تحویل حسن روحانی داد.

در سیاست داخلی دولت احمدی نژاد با تمام نهادها درگیر بود، آمریکا توانسته بود با استفاده از اشتباهات دولت، با ایجاد اجماع جهانی، تحریمهای هوشمند سنگینی را علیه مردم ایران اعمال کند، تورم و بیکاری به بالاترین حد خود رسیده و فراتر از همه این مسایل، امید و سرزندگی در جامعه رنگ باخته بود. آمریکا و اسرائیل در این زمینه تعجیل دارند چون با اسلامخواهی دچار بحران شدهاند.

الان دارند کارهایی که خودشان کردهاند را به نظام نسبت میدهند، گروههایی که میفرستادند تا جلوی خانه نامزدهای رقیب فحش بدهند را به نظام نسبت میدهند، درحالیکه سیاستهای نظام و رهبری این بود که نماینده پیش نامزدها میفرستادند و تذکر میدادند مراقب باشید که فرصت برای دشمن ایجاد میشود.

گروه استانها- نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه، تبیین فرصتها و تهدیدها و دادن امید به مردم را از الزامات کار رسانهای دانست و گفت: مهمترین هدف دشمن از اقدامات و توطئههای کنونی، ناامید کردن مردم از نظام و آینده کشور است. در یکی از پیامها در ۳ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی، هانیتی به میدوز پیامی با مضمون هشدار ارسال کرده بود: «من نمیبینم که ۶ ژانویه آن گونه که او میگوید اتفاق بیفتد» و در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۱ با اشاره به مکالمهای که با شخص ترامپ داشت هانیتی به میدوز و «جیم جردن» نماینده از اوهایو و متحد نزدیک ترامپ پیام داد تا تلاش کنند در مورد استراتژیهای مهار ترامپ گفتگو کنند.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری محبوب و نورچشمی جریانات اصولگرا، در دولت نهم و دهم در مجموع ۵۸۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت که متوسط سالانه ۸۴.۲ میلیارد دلار است.

اگر دولت آقای روحانی انگیزه تلاش بیشتر داشت و وقت بیشتری میگذاشت مسائل به اینجا ختم نمیشد ولی متأسفانه شخص آقای روحانی و برخی وزرای ایشان انگیزه ایثار و فداکاری نداشتند، لذا با کمکاری آنها مسائل کمی جدیتر شده است.

ایشان میخواست عنصر ناشایستی مثل آقای مشایی را بر نظام تحمیل کند که نظام در شرایط عادی به این زیادهخواهی که خلاف مصالح ملی بود تن نمیداد، به همین علت تنشآفرینی میکردند تا بتوانند از موضع برتر خواسته خودشان را تحمیل کنند. امروز، ایران توانسته است از شرایط خطرناک سالهای آغازین دهه ۹۰ به سلامت و با افتخار گذر کند: ناامیدی و عدم اعتماد به فرایندهای سیاسی با برگزاری ۲ انتخابات ریاست جمهوری کاهش قابل توجهی یافت؛ رشد فزاینده تورم متوقف شد و از ۳۵.۹ درصد به ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید؛ در صندوق توسعه ملی ۴۴ میلیارد دلار پس انداز دارد (اردیبهشت ۱۳۹۶)؛ مهمترین پروندهی سیاسی ۳۰ سال اخیرش را با جهان حل شد؛ برجام و حسن عمل ایران نگذاشت اجماعی علیه کشور شکل بگیرد و تحریم کنندگان دیروز به جز آمریکا، به دنبال اجابت خواستهای برجامی ما هستند و کار آمریکا را تقبیح میکنند و روابط سیاسی و اقتصادی ما با کشورهای جهان در حال عادی شدن است.

کارلسون به ترامپ گفته بود که ممکن است به دلیل شیوع کرونا در انتخابات متحمل شکست شود در حالی که ترامپ به او گفته بود این ویروس به قدری که مردم ادعا میکنند کشنده نیست. در این جهانبینی هم فرد و هم جامعه دارای اصالت میباشند زیرا هویت جامعه جدا از هویت افراد نیست.

در برخی جاها اینها روی هم قرار میگرفت، یعنی بر هم منطبق میشد و خواسته زیادهخواهان داخلی نیز بر خواسته دشمن منطبق میشد. با توجه به تجربیات سال ۸۸، آیا فکر میکنید اعتراضات سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر میتواند در دولت آقای رئیسی نیز تکرار شود؟

جریان آقای احمدینژاد سعی کرد از این شرایط استفاده کند. دشمن میخواهد به سایر کشورها نشان دهد ایران که خودش ابتدا اسلامخواهی را مطرح کرد پشیمان شده است و دارد به شرایط دوره سلطه آمریکا برمیگردد و مردم طرفدار دوره سلطه شدند و بنابراین بگوید ملتها چرا دارید از سلطه آمریکا میگریزید؟ تلاشهای دولت بهمعنای این است که شرایط دارد برای گامهای بلند فراهم میشود.

پس دولت احمدینژاد را یکی از موانع آرام شدن فضای جامعه میدانید؟ آقای احمدینژاد دید فرصت بسیار خوبی است و نظام دارد به چالش کشیده میشود و الان فرصت خوبی است که زیادهخواهی خودم را با انتخاب آقای مشایی بر کشور تحمیل کنم و بهصورت دائم در قدرت بمانم.

جامعه میخواست احساس کند تصمیمی گرفته شده که همه عواقب آن پیشبینی شده و جای نگرانی ندارد و زندگیشان با چالش مواجه نمیشود. چرا ۹دی آن میزان که انتظار میرفت مثل سایر مناسبتها برجسته نشد ؟ برآیند این کوشش ها، افزایش سطح آگاهی های ملی است که بی تردید با میزان مشارکت و توجه مردم به پدیده ها و رویدادهای سیاسی به ویژه سیاست خارجی و آگاهی های ملی رابطه ای مستقیم دارد.

مورگنتاو در تبیین کارکرد منافع ملی در رفتار سیاست خارجی کشورها بیان میدارد: «راهنمای اصلی که به واقعگرایی سیاسی کمک میکند تا راهش را در عرصهی سیاست بینالملل بیابد، مفهوم منافع ملی است که در چارچوب قدرت تعریف میشود.

البته آقای رییسی بارها گفته است که نمیگذاریم وضعیت اقتصادی تحتتاثیر تصمیمهای کشورهای خارجی قرار بگیرد. آقای احمدینژاد اینجا تصور کرد که الان بهترین فرصت است تا مادامالعمر خودش را در قدرت حفظ کند. کشوری که خواهان حفظ تمامیت ارضی در چارچو بهای فعلی باشد، تلاش می کند تا آن سرحدات را به گونه دست نخورده و بدور از تعرض سایر کشورها حفظ کند.

علاوه بر آن مصر عبور تعداد زیادی از ناو­های آمریکا را از طریق عبور از سوئز تسریع می­کند که در عملیات­های وابسته به زمان، یک امتیاز استراتژیک برای افزایش نیروهای آمریکا در مدیترانه، خلیج فارس و اقیانوس هند فراهم می­کند؛ از طرفی با داشتن 83 میلیون جمعیت بزرگترین کشور عرب است که همچنان قدرت نرم چشمگیری در جهان عرب دارد.