انواع بازار در اقتصاد چه هستند و چه ساختاری دارند؟

برای این منظور ارزش افزوده گروه نفت از تولید ناخالص داخلی تعدیل­شده (برگرفته شده از سایت بانک مرکزی) کسر می­گردد. معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: تحریم بانک مرکزی فقط یک بازی روانی است و از اساس امکان ندارد، ولی ما در برابر هر اقدام احتمالی آمادگی کامل را داریم. درودیان درباره راهکارهای مدیریت نقدینگی که برای مدیریت تورم مطرح میشود، گفت: نقدینگی متغیری نیست که در کنترل کامل سیاستگذار باشد که امروز یک دکمه بزند و نقدینگی کم شود زیرا رشد نقدینگی در ایران پدیده ای ساختاری است که ساختار دارد به سیاستگذاران تحمیل میکند.

کارهایی مثل رشد نقدینگی در بلند مدت تاثیر دارد اما به کار امروز کشور نمیآید ولی باید در بلندمدت به آن فکر کرد و برای آن برنامهریزی داشت. بهزاد ظهیری، مدیرعاکل ایساکو وجود قطعات چینی در نمایندگیهای شرکت را تکذیب کرد.

درودیان درباره علل تورم در دوره های مختلف اقتصاد ایران اظهار داشت: در دورهی اول که همه سالهای بعد از دهه 70 منهای سالهای 73 تا 74، 90 تا 92 و 97 تا 98 را شامل میشود، تورم تقریبا 15 درصدی در کشور وجود داشت که علت آن در درجه اول به رشد نقدینگی بر میگردد.

وی افزود: جهش های تورمی اخیر ناشی از تورم کلاسیک فشار تقاضا نیست زیرا این موضوع را میتوان با بررسی یک سری اقلام و محصولاتی که افزایش شدید قیمتی داشتهاند، مشخص نمود زیرا اگر افزایش قیمتها نتیجه افزایش تقاضا باشد، ابتدا باید تقاضا بالا رود و بعد قیمت شروع به افزایش کند. ارزش صادرات این کشور در حوزه محصولات فناورانه پیشرفته، در سال ۱۹۹۹ در حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده است؛ ده سال بعد و در در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳۳.۵ میلیارد دلار رسیده و این سیر صعودی در سال ۲۰۱۸ به ۴۴.۷ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی سه چهارم درآمدنفتی ایران در همین سال.

در پرونده «منهای نفت» به بررسی صادرات فناورانه این کشورها پرداختهایم. تولید محصولات صنعتی و فناورانه و تبدیل شدن به قطب تولید انواع اتومبیل، محصولات برقی و همین طور سیستمهای بهینه سازی و پردازش غذا از جمله حوزههای فناوری است که تایلند در آنها حرفی برای گفتن دارد. تایلند از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر در مسیر صنعتی شدن قدم برداشته است. • شركت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدسلیمان با گستره عملیاتی 27000 كیلومتر مربع در شمال استان خوزستان، تولید نفت خام از میدانهای مسجدسلیمان، لالی، نفتسفید، هفتگل، لبسفید، قلعهنار، زیلایی، پرسیاه، كارون، كبود، پلنگان و بالارود را به عهده دارد.

البته مشکل مسکو در این زمینه، آنجایی است که گاز آنها نمیتواند چندان سلاح بسیار دقیقی باشد. در زمینه شاخصهای قیمت و کاربرد آنها در مسائل اقتصادی در این شماره «نشریه گزیده مطالب آماری» نیز آمده است: شاخص قیمتها نشان میدهد که مقدار کالایی که در سال 1368 با یک تومان خریداری میشده است، در سال 1361 با پرداخت 3 ریال قابلخریداری بوده است.

این در حالی است که الگوی افزایش قیمتها در حال حاضر چیز متفاوتی را نشان میدهد و تقاضا در ابتدا افزایش پیدا نمیکند تا این افزایش قیمتها را بتوان به افزایش تقاضا گره زد. وی ادامه داد: منطقی نیست که در شرایطی که رکود گسترده وجود داشته باشد، قیمتها به این اندازه افزایش پیدا کند زیرا در شرایطی که تقاضا بیشتر از تولید افت کرده است، دلیلی ندارد که قیمتها با افزایش همراه باشند بر این اساس من شخصا معتقدم که کشور در شرایط رکود گسترده نیست.

اگر یک تورمی 25 درصدی از منشا فشار تقاضا در کشور وجود داشته باشد، آن قدر برای مردم سخت و رنج آور نیست چون در عمل تقاضا مردم بالا رفته است و مردم خرید کردهاند اما اگر همین پدیده از منشا فشار هزینه و در دوره رکود اتفاق بیفتد برای مردم سخت خواهد بود.

از سوی دیگر، واردات کالاهای واسطهای هم زیاد نیست و به نظر نمیرسد صنعت خودرو سازی هم چیزی بیشتر از 10 درصد به کالاهای خارجی وابسته باشند. درآمد صادراتی نفتی ایران در سال گذشته بیش از 22 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است. با توجه به پیشبینی رشد ۶.۸ درصدی برای صادرات این حوزه تردیدی وجود ندارد که درآمد تایلند از صادرات حوزه فناوری در آینده نزدیک از درآمد ایران از محل صادرات نفت – که در حال کاهش است – بیشتر خواهد شد.

درودیان هم درباره پدیده تورم در چند دهه اخیر گفت: در موضوع تورم باید بین دو تیپ مقاطع زمانی در کشور تفکیک و تمایز قائل شد و دورههایی که مجموعه شرایط اقتصادی کشور عادی است را جدا از دورههایی که شرایط کشور عادی نیست، تحلیل کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، وزارت انرژی عراق، روز جمعه (۱۲ اردیبهشتماه) در بیانیهای اعلام کرد که کل صادرات روزانه نفت خام عراق در ماه آوریل بهطور میانگین ۳ میلیون و ۴۳۸ هزار بشکه بود و درآمد نفتی این کشور با بیش از ۵۰ درصد کاهش به یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است.

بهدنبال افزایش قیمت جهانی نفت و فرآوردههای نفتی در سال گذشته درآمد صادرات نفتی به حدود 93 میلیارد دلار رسید. در این گزارش آمده گذشته از پارسجنوبی که با مشارکت چین و میدان گازی چالوس که به ادعای واتکینز با همکاری روسیه توسعه خواهد یافت؛ به گفته خجستهمهر، ایران بهدنبال توسعه میدان گاز طبیعی پارسشمالی با هزینه ۴میلیارد دلاری برای افزایش تولید سریع ۱۰۰میلیون مترمکعبی است.

با این وجود، ذخایر توسعه یافته و نرخ تولید گاز نسبت به الگوی پایه افزایش خواهد یافت. نرخ ارز: نقش ارز در نظام های اقتصادی، به خصوص در کشورهای توسعه نیافته انکارناپذیر است. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در این باره میگوید: «در سه ماه اول سال ۹۹ میزان فروش نفت ما در روز تقریبا به طور میانگین حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت بوده است.

براساس این گزارش، درآمد دولت از محل فروش نفت در بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه ۶۹ درصد کمتر بوده است.

بین انتشار پول و فروش اوراق، کارشناسان اقتصادی راه دوم را پیشنهاد میکنند. از نظر مارشال، مردم در سطح کلان میزانی پول برای انجام معاملات خود نگهداری میکنند که متناسب با درآمد اسمی است. راکتورهای اتمی را معمولا برحسب خنک کننده ، کند کننده ، نوع و درجه غنای سوخت در آن طبقه بندی میکنند. معاون ارزی بانک مرکزی میگوید: ما معتقدیم تحریم بانک مرکزی از طریق سازمان ملل اصلا امکان ندارد؛ چون آمریکا با برخی دولت اروپایی نمیتوانند جامعه بینالمللی را درخصوص این نوع تحریم اقناع کند، اما ممکن است آمریکا با همکاری چند کشور اروپایی دست به چنین اقدامی بزنند که در مقابل آن باید هزینههای بالای آن را بپرازند، اما این اقدام احتمالی هم نمیتواند آسیبی به کشور وارد کند.

روزنامه لسآنجلس تایمز در خبری اعلام کرده بود، روزهایی که نمایندگان مجلس آمریکا تحرکات خود را برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه تهران افزایش دادهاند، آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران «بهدلیل تاثیرات و پیامدهای احتمالی منفی آن بر بازارهای جهانی» منصرف شده است.