انتقاد مایک پنس از رویکرد بایدن

انتظار می رود بایدن به محض تصدی ریاست جمهوری، برخی از تصمیمات و ممنوعیتهای دوران دولت ترامپ را لغو کند. برخورداری از توان جوانی توام با تجربه، بیشک میتواند یک وزیر را در طول مسیر دشوار وزارت یاری کند تا تصمیمات صحیح را گامبهگام پیش ببرد. دولت ترکیه در استقبال از ما سنگ تمام گذاشت و در طول مسیر با اتومبیلهای پلیس اسکورت میشدیم. نیکزاد گفت: تصویب قانون جهش تولید مسکن از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در طول عملکرد ۱۴ ماهه اش بوده است و همه آنچه که برای تأمین زمین بحث مالیات و برای تسهیلات و واگذاری زمین از جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی لازم است در این قانون دیده شده است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فردی در طول سه سال، یکبار خانه خود را معامله کرد مالیاتی ندارد، ولی اگر فردی طی شش ماه ۱۰ بار یک خانه را خرید و فروش میکند حتماً برای مصرف نیست. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: هر ۱۰۰ متر مربع، دو و نیم شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد یا تثبیت میکند.

  • آدرس سفارتخانه: 1 American Avenue, Yerevan 0082، Armenia
  • بیمه ملت ما
  • اصل گذرنامه به همراه دو صفحه خالی
  • سوزن منگنه یا گیره برگهها از آنها جدا شده باشند

برای مثال اگر دونالد ترامپ یا رئیس جمهوری از حزب جمهوریخواه روی کار بیاید این امکان وجود دارد که خروج مجدد آمریکا از برجام شکل بگیرد و یا اگر انتخابات ۲۰۲۲ کنگره به نفع جمهوریخواهان رقم بخورد احتمالاً توان جو بایدن در لغو کامل تحریم ها محدودتر شود.

نیکزاد ادامه داد: هدف قانون مالیات بر خانههای خالی برای توسعه رشد و اشتغال و رفع بیکاری است. نیکزاد ادامه داد: نکته دوم این است که میبایستی از وابستگی به نفت دور شویم و زمانی که به ظاهر به بودجه نگاه میکردیم ۲۰ یا ۲۵ درصد وابستگی داشت، ولی وقتی نفت را میفروشیم و پول صندوق توسعه ملی را در نظر نمیگیریم بعد از محاسبه این وابستگی ۴۶ درصد میشد.

علی نیکزاد در ادامه برنامه نگاه یک درباره اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی افزود: قانون اجرا میشود و اگر اجرا نشود مجلس ملزم میکند تا قانون اجرا شود مثلاً مقرر شده بود تولید ۲۵ درصد مالیات دهد و مجلس ۲۰ درصد را نهایی کرد. دکتر مهدی خانعلیزاده کارشناس روابط بینالملل نیز در پاسخ به این سؤال گفت: در تحلیل ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 و توسط دانشجویان، باید به یک تفاوت اساسیِ این رویداد با سایر اقدامات شبیه به آن – نظیر تسخیر سفارت بریتانیا در سال 88 و ماجرای تعرض به کنسولگری عربستان در مشهد – اشاره کرد؛ تفاوتی که باعث شد تا رهبر انقلاب هم نسبت به رویداد نخست، نگاه حمایتی و نسبت به دو رویداد بعدی، نگاه انتقادی داشته باشند.

وی افزود: نکته سوم که باید دولت جدید انجام دهد موضوع برنامه توسعه هفتم است؛ از برنامه توسعه ششم خیلی کم عمل شد و اهداف آن بین ۲۵ تا ۳۲ درصد عمل شده است. این رویکرد کلان به طور کلی مدعی است، اهداف غایی عقبهي ذهن بازیگران کلیدی دولت خاستگاه «تفکیک، ادغام و طراحی وزارتخانههای جدید» است.

با کسان دیگری هم صحبت کرده و پروندهات را دیده بود و بنابراین شناخت کلی از تو داشت و فقط میخواست خودت را از نزدیک ببیند که دید و از رکگویی و سر و وضعت خیلی خوشش آمد؛ بهترین نشانه هم اینکه با تو دست داد، چون وسواس دارد و با کمتر کسی دست میدهد. نیکزاد ادامه داد: اگر مالک خانههای خالی، آن را اجاره دهد، مشکلی نیست و اگر فردی مسکن نو ساخت ۱۲ ماه فرصت فروش دارد، اگر انبوه سازی مسکن نو ساخت ۱۸ ماه فرصت فروش دارد، اگر کسی خانهای را نوسازی کرد در اولین نقل و انتقال هیچ گونه مالیاتی ندارد و اگر کسی خانهای را اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ساخت و به بهانه سوداگری آن را نگهداشت باید مالیات دهد و مالیات هم به صورت پلکانی از ۶ برابر، ۱۲ برابر و ۱۸ برابر اجاره بها طی سالهای اول، دوم و سوم میباشد.

وی با اشاره به تصویب مالیات بر خانههای خالی افزود: مجلس در راستای رویکرد و نگرش داخلی، اقدام به تصویب اعمال مالیات بر خانههای خالی کرد و این مالیات، بر یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی خالی که اسلامی وزیر راه و شهرسازی از آن یاد کرده است، باید اعمال و عملیاتی شود و ما میتوانیم با اعمال مالیات، بازار مسکن را متعادل کنیم. اطمینان دادن بایدن به “ولودیمیر زلنسکی” رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر آن که امریکا با قاطعیت به استفاده روسیه از زور پاسخ خواهد داد رویکرد نادرست بود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مالیات بر خانههای خالی برای توسعه رشد، اشتغال و رفع بیکاری است، گفت: برای ساخت هر ۱۰۰ متر مربع مسکن، دو و نیم شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت میشود.

وی تصریح کرد: در بودجه اقدام بزرگی صورت گرفت و منابعی به صورت اقساط ۲۰ ساله با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی مصوب گردید و در کنار آن هم خرید تضمینی گندم از روستاییها صورت گرفته مجلس میخواست خرید تضمینی گندم را تصویب کند، ولی دولت فوری آمد و قیمت پنج هزار تومان را برای گندم اعمال کرد در حالی که میتوانست بررسی کند که تولید گندم و قیمت تمام شده آن برای کشاورز چقدر است تا بر اساس آن تعیین قیمت نماید.

نیکزاد درباره قانون اخذ مالیات از خودروهای لوکس گفت: این هم قانون است و باید اجرا شود و مجلس هم کوتاه نخواهد آمد و دولت جدید هم طی یکماه بعد از استقرار باید این کار را حتماً انجام دهد. نایب رئیس اول مجلس گفت: دولت باید همزمان با مجلس در یک کمیته مشترکی برنامه توسعه هفتم را پیش ببرند تا این سند شود و همگان ملزم به رعایت این سند توسعه شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن پست، مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: تصمیم دولت بایدن برای ادامه دور جدید مذاکرات هسته ای با ایران، آخرین مورد از یک رشته اشتباهات سیاست خارجی است که می تواند دشمنان آمریکا را برای «آزمایش عزم ما» در سراسر جهان جسور کند. افرادی که معرفی شده و یا از طریق دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی وارد سازمان می شوند باید واجد شرایط عمومی و اختصاصی برای پذیرش باشند و همچنین در مراحل مصاحبه امتیاز لازم را کسب نمایند.

نیکزاد گفت: ما معتقد بودیم و هستیم که آمریکاییها و اروپاییها باید تحریمهای خود را لغو نمایند، قرار نیست که ایران به تعهداتش عمل کند، ولی غربیها مدام جا بزنند؛ روحانی اگر قرار بود تحریمها را بردار در مدت هشت سال ریاست جمهوریاش فرصت کافی داشت، اما چنین چیزی نیست که اگر این مصوبه مجلس نبود ایشان میتوانست زودتر تحریمها را لغو نماید، زیرا حدود هزار و ۶۰۰ تحریم از قبال تحریم هستهای ایران به کشورمان تحمیل شده بود و البته ما راغب بودیم که رفع تحریمها در زمان دولت قبلی انجام شود.

کمیته منتخب ششم ژانویه در مجلس نمایندگان آمریکا که مسؤول تحقیق درباره حمله به ساختمان کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱ است، اخیرا خواستار آن شد که ایوانکا ترامپ، دختر ارشد دونالد ترامپ برای ارائه توضیحاتی از جمله مکالمات و شنیدههایش در آن روز پیرامون نقشه پدرش برای جلوگیری از شمارش آرای الکترال، با این قانونگذاران دیدار کند.

وی ادامه داد: دولت و مجلس میخواهند رفاه و آسایش را با محوریت اقتصاد و معیشت برای مردم مهیا کنند و اگر دولت قبلی با مجلس همکاری میکرد، مجلس انگیزه بسیار بالایی برای همراهی با دولت داشت.

البته روند کاری ما این نیست در سنوات قبلی هم مشاهده کردید علی رغم اینکه دیدگاه سیاسی و اقدامات دولت قبلی را قبول نداشتیم، ولی تعامل بالایی در جهت جلوگیری از تنش و خدمت به مردم دولت داشتیم و این دولت بود که نتوانست از توانمندیهای مجلس و مردم استفاده نماید.

در دولت اول خاتمی هم روند پیر شدن میانگین سنی کابینه ادامه داشت. در این گزارش با بررسی سن وزیران دولتهای پس از دفاع مقدس به آمار و نتایج مهمی میرسیم که نشان میدهد دولتهای پس از جنگ به مرور بهسوی پیرتر شدن حرکت میکنند و این موضوعی است که دولت “تدبیر و امید” باید برای حل آن تصمیمی جدی بگیرد.

وی درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: در این بخش سه موضوع مطرح است اول اینکه حکمرانی ما در حال حاضر متمرکز است و دولت باید به استانداران اختیار دهد بنابراین ما باید به سمت تمرکز زدایی و اختیاردادن به استانها در موضوعات سرمایه گذاری، تولید، صنعت، شهرکهای صنعتی و پروژههای عمرانی برویم. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: آقای روحانی اعلام کرد پرونده مسکن مهر را در دولت یازدهم و دوازدهم میبندم، اما این اتفاق نیفتاد؛ حتی پروژههای محله محور را هم اجرا نکرد؛ اگر زمین و تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار قرار نگیرد امکان ساخت مسکن وجود ندارد.