امیکرون در کودکان به سرعت سرایت خواهد کرد

هنوز هیچ مطالعهای، زیانبخشی یا کارآمدی داروهای کورتونی خوراکی یا تزریقی را در این بیماران ثابت نکرده است و استفاده از آنها در برخی بیمارانی که در بخش مراقبتهای ویژه نبودند هم، نتایج دقیقی به همراه نداشته است. هم اکنون هیچ واکسنی برای پیشگیری از گسترش ویروس COVID-19 وجود ندارد. بهترین راه پیشگیری از عفونت، این است که در معرض این ویروس قرار نگیریم. دستان خود را مرتب با آب و صابون هر نوبت به مدت حداقل ۲۰ ثانیه بشوییم.

  • درد قفسه سینه
  • درد صورت
  • خودداری ازدست زدن به چشم ها، بینی و دهان
  • سرفهی خشک
  • دست و انگشتان را به چشم ، بینی و دهان نمالید
  • رعایت بهداشت دست توسط کارکنان
  • از تماس نزدیک با افرادی که مبتلا هستند خودداری کنید
  • ایجاد تهویه مناسب در فضا

Understanding COVID-19: what does viral RNA load really mean? 5. Yu F, Yan L, Wang N, et al. Quantitative Detection and Viral Load Analysis of SARS-CoV-2 in Infected Patients. SARS-CoV-2 viral load and the severity of COVID-19. 6. Smyth R. Expert reaction to paper on ‘shedding’ of SARS-CoV-2 virus in 9 patients with COVID-19.

؛ اگر این معنا راست است، این نشاندهندهی مشکل اساسی در شبکهِی توزیع است؛ بایستی حتماً با این مسئله برخورد بشود و جلوی آن گرفته بشود. دارو باید در اختیار مردم قرار بگیرد. یک نکتهی بعد مسئلهی کمک نیروهای مسلّح است. حضور خیلی خوب و قویای داشت. اگر چه الان هم مشغولند و کارهایی انجام میدهند، امّا به نظر من الان هم هر چه میتوانند بایستی توانشان را در این مسئله مصرف کنند و به کمک مردم بیایند.

بخش غیر منتظره بزرگی از موارد Omicron مربوط به افرادی بود که قبلاً آلوده شده بودند. هنگامی که Omicron در انگلستان افزایش یافت ، محققان انگلیسی به طور مشابه دریافتند که بسیاری از افراد آلوده به نوع جدید قبلاً از کووید جان سالم به در برده بودند . محققان تخمین زدند که خطر عفونت مجدد با Omicron حدود پنج برابر انواع دیگر است . نتایج مشابهی از دانمارک به دست آمد ، جایی که دانشمندان بیش از 2200 خانواده را که در آن فردی به Omicron آلوده شده بود با حدود 6300 خانواده آلوده به دلتا مقایسه کردند . Omicron 3.6 برابر بیشتر از دلتا افراد را با بوستر هایی که در یک خانه مشترک هستند آلوده می کند .

نکته: درصورت مثبت بودن تست PCR با هزینه شخصی، فرد در اماکن اعلام شده قرنطینه میشود. در ادامه این ابلاغیه گفته شده وزارت کشور موظف است به همه کشورها اعلام کند که ورود به خاک ایران تا اطلاع ثانوی مشروط به تکمیل دو دوز واکسن و تست منفی آزمایش پیسیآر است. ورود اتباع ایرانی ساکن کشورهای همسایه و خروج اتباع خارجی ساکن ایران با رعایت پروتکلهای بهداشتی از طریق مرزهای زمینی بلامانع است.

وضعیت اپیدمیولوژی در آفریقای جنوبی به گونهای است که تاکنون سه پیک قابل توجه در این قاره مشاهده شده است و موارد ابتلا در آخرین پیک عمدتا واریانت دلتا گزارش شده بود. در هفتههای گذشته، این عفونت در آفریقای جنوبی به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد، به طوری که باعث افزایش ۲۰۰ درصدی ابتلا در آفریقا شد و در نهایت به شناسایی واریانت جدید اومیکرون ختم شد.

این گروه معتقدند اگرچه شواهد علمی تایید میکند که رعایت پروتکلها و فاصلهگذاری اجتماعی میتواند تعیین کننده باشد اما بررسیها نشان میدهد که در اتوبوسها، مترو، پاساژها، باشگاههای ورزشی، نانواییها، مجتمعهای تجاری و… بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر به طور میانگین میزان رعایت پروتکلها به 60درصد رسیده و میزان استفاده از ماسک در نانواییها 51.17 درصد بوده است.

مطالعاتی که در حال حاضر یا به زودی در حال انجام است شامل ارزیابی قابلیت انتقال ، شدت عفونت ( شامل علائم ) ، عملکرد واکسن ها و آزمایش های تشخیصی و اثربخشی درمان ها است. WHO کشورها را تشویق می کند تا در جمع آوری و به اشتراک گذاری داده های بیماران بستری در بیمارستان از طریق پلت فرم داده های بالینی WHO COVID-19 برای توصیف سریع ویژگی های بالینی و نتایج بیمار مشارکت کنند.

هرچند که استفاده اکثر مردم از ماسک پدیده خوبی است با این حال بسیاری از افراد آن را درست نمی پوشند. ماسک را پایین تر از بینی تان نبرید. چانه تان را بپوشانید. کناره های ماسک محکم باشد و فضایی بین ماسک و گونه تان وجود نداشته باشد. ماسک همه بینی را بپوشاند، نه تنها نوک آن را. ماسک را زیر چانه تان نبرید. همیشه قبل و بعد از پوشیدن ماسک دستتان را بشویید.