آموزش مدیریت در تمام گرایشها

راستی، این مقالهای که معرفی کردم تست سنجش اعتماد به نفس هم دارد، تست را بدهید و ببینید که چقدر اعتماد به نفس مدیریت دارید؟ با توجه به تعریفهای یاد شده اصطلاح خاورمیانه، مفهومی نیست که ریشه در جغرافیای طبیعی داشته باشد به گونهای که مرزهای طبیعی، این منطقه را از همسایگانش در آسیا و آفریقا جدا کند، بلکه خاورمیانه مفهومی تاریخی، انسانی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا به قول جورج اوون مفهومی ژئواستراتژیک است. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی نخست، ایجاد مرزهای تحمیلی برای کشورهای جدیدالتأسیس، بر اساس مصالح و مطامع قدرتهای استعماری اروپا که در خاورمیانه حضور داشتند بدون توجه به مسایل قومی، نژادی و مذهبی مردم شکل گرفت. از همین رو است که خاورمیانه از دیر باز مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است که باعث شده این قدرتها به فراخور منافع گسترده و نیازهای خود تعاریف مختلفی را از خاورمیانه ارائه دهند. در قرن بیستم، این منطقه از یکسو تأمینکنندة بخش عمدهای از انرژی جهان به شمار میرفت و از سوی دیگر کانون برخی از بحرانها و تنشهایی بوده است که عمدتاً ناشی از حضور اسرائیل و مطامع برخی از قدرتهای بزرگ بهویژه ایالات متحده امریکا میباشد. واژۀ خاورمیانه به طور قطع از سال 1900 میلادی عنوان شده است ولی این امکان نیز وجود داردکه از اواسط قرن نوزدهم در اداره امور مربوط به هندوستان در وزارت خارجۀ بریتانیا نیز از این اصطلاح استفاده شده باشد.

اصطلاح خاورمیانه که در اصل یک مفهوم ژئواستراتژیک است نخستین بار در سال 1902 میلادی توسط ماهان (Alfred Tayer Mahan) تاریخ نگار و دریا سالار نیروی دریایی آمریکا، در بخش مربوط به راهبرد نیروی دریایی بریتانیا در ارتباط با فعالیت روسیه در ایران و طرح (Project) راه اندازی راه آهن برلین بغداد، توسط دولت آلمان در نشریه نشنال ریوریو(National Review) لندن به کار برده شد.( Koppes:1976,95-98) منظور ماهان از خاورمیانه، منطقهای میان عربستان و هندوستان بود که مرکز آن خلیج فارس واقع میشد و برای اشاره به آن، اصطلاحات خاور نزدیک و دور رسانایی نداشت. در دهه اخیر نیز با مطرح شدن طرح خاورمیانه بزرگ تعریفی جدید به مجموعه تعاریف قبل اضافه شد و برای چندمین بار مرزهای خاورمیانه در ادبیات سیاسی، منطقه ای و بین المللی دستخوش تغییر شد. شاید کار با database در ابتدا برای شما سخت به نظر برسد، اما پس از آشنا شدن با مفاهیم آن و آموزش دیدن در این زمینه خواهید دید که چقدر میتواند در صرفه جویی در وقت و هزینهی شما موثر باشد. اصطلاح خاورمیانه به علت اینکه از قاره اروپا به آن نگریسته می شد، نه خاور نزدیک به حساب می آمد و نه خاور دور.(Bernard:1965:9) گر چه امروزه منظور از خاورمیانه منطقه ای وسیعتر از آنچه که ماهان در نظر داشت می باشد ولی اهمیت و تأثیرات ژئواستراتژیکی این اصطلاح همچنان باقی است.

نه تنها ایالات متحده نتوانست جلوی سقوط ویتنام به دست کمونیسم را بگیرد، بلکه اقدامات آنها در کشورهای همسایه لائوس و کامبوج به به قدرت رسیدن دولت های کمونیستی در آنجا نیز کمک کرده بود. مدیر خوب کسی است که در هر شرایطی و با هر سختی در کسب و کار خود بتواند مدیریت کارکنان و زیردست های خود را در دست داشته باشد. اما یک مدیر خوب اول از هر چیزی بحث بودجه را مطرح نمیکند. بیشک اینها سوالات مهمی است که اگر به ساخت پادکست به صورت حرفهای نگاه میکنید باید به آنها پاسخ دهید همچنین مثل هر کسب و کار دیگری ساختن پادکستها نیازمند برنامهریزی بلندمدت، صرف وقت و خواندن و تحقیق بیشتر است. بخش هنر نیز خود نیازمند کسب تجربه عملی و هنری ذاتی است. دایرةالمعارف جدید بریتانیکا، خاورمیانه را با تفصیل بیشتری تعریف میکند: «خاورمیانه سرزمینی است که در اطراف سواحل جنوبی و شرقی دریای مدیترانه کشیده شده و از مراکش تا شبه جزیره عربستان و ایران و گاهی نیز تا فراتر از آن امتداد یافته است. اگه مشتری با تصمیمگیری جهت مشکلگشایی وسیعتری درگیر باشه، زمان بیشتری باید به جمعآوری اطلاعات بپردازه و عکس قضیه هم وجود داره. به دنبال تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361 بعنوان اولین دانشگاه مولود انقلاب اسلامی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزههای مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشکده علوم انسانی آغاز گردید.

فناوریهای نو محیطی فراهم آوردهاند که تقریباً در مدت زمان کم میتوان به خیلی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و خیلی کارها را سریعتر و آسانتر انجام داد اما تمایل به سریعتر انجام دادن کارها و بیشتر کار انجام دادن روز به روز بیشتر میشود. برای مثال میتوانید بنویسید «تمامی ماشینهای برند Ford را پیدا کن» و دیتابیس این کار را به سرعت انجام میدهد. توصیهی همیار آی تی: فرض کنید رایانه مانند کودکی است که چیزی نمیداند و شما میخواهید مراحل حل یک مسئله را برای او توضیح دهید، باید سعی کنید تمام نکات ضروری را به صورت مرحله به مرحله برای او بنویسید تا مطابق دستورالعملهای شما پیش برود و در نهایت به نتیجهی مورد نظر برسد. بنابراین میتوان گفت که خاورمیانه چنان تنوع و گستردگی مفهومی داشته که اکنون پیش از آغاز هر سخنی باید بگوییم که خاورمیانه چیست؟ بخش مرکزی این ناحیه کلی، پیش از این خاور نزدیک خوانده میشده است. به همان صورت که در بکارگیری دقیق اصطلاح خاورمیانه و یا خاور نزدیک تفرق آرا وجود دارد میزان قلمرو این حوزه جغرافیایی و کشورهایی که در این محدوده قرارمی گیرند نیز محل اتفاق نیست برای اینکه برخی از کشورها نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس و هلال خصیب به اضافه یمن و ترکیه در قلمرو خاورمیانه قرار دارند اتفاق نظر وجود دارد اما کشورهای شمال آفریقا ، افغانستان ،پاکستان و قبرس پراکنده اما در قلمرو خاورمیانه ملحوظ شده اند.